Gustavsforsgruppen
<<<

Uthyrning

Gustavsforsgruppen hyr ut lokaler för kurser, egen ateljé, workshops, seminarier, möten och liknande verksamhet under dagtid.


Priser:

Kurser, ateljé o.dyl. där deltagarna använder egna arbetsutrymmen:

1 000:- per vecka och deltagare. Som deltagare räknas alla medverkande, även tex lärare, modell etc. Medverkande är alla som faktiskt närvarar under hela eller delar av veckan.
Rekommenderat antal elever på en kurs är 8 – 12 stycken, vilket ger gott om arbetsutrymme.

Möten o.dyl.där deltagarna inte använder egna utrymmen:

500:-/dag om < 10 personer, 800:-/dag om 10 - 30 personer


Gustavsforsgruppen är inte momsregistrerad och moms ingår därför inte.

Priserna gäller i skrivande stund och kan komma att förändras.

Priserna avser kallhyra och eftersom huset inte med lätthet kan värmas upp lämpar det sig bäst under maj - september.

Det kombinerade köket/matrummet har begränsad kapacitet varför omfattande matlagning inte är möjlig.

Lokalerna används huvudsakligen som arbetsplats för måleri m.m. Därför ska de inte användas för boende i samband med målarkurser. Det kan i stället ordnas enligt information under "Boende och servering".

I övrigt gäller vad som sägs i "Husguiden".

Kontakt: Se information under "Om GG".