Gustavsforsgruppen
<<<

Saxat ur bolagsavtalet:

"Konsortiets mål och avsikt är att bedriva konstnärlig verksamhet på bred front, innefattande bl a konstkurser inom olika kategorier och tekniker, att anordna utställningar och seminarier, att samarbeta med representanter för olika konstarter inom musik, arkitektur, teater, litteratur, poesi och konsthantverk, och att anordna föreläsningar om ämnen hämtade från både konst och vetenskap.

Vi har också för avsikt att bereda plats för gästande konstnärer både från Sverige och från andra länder. Möjligheterna att på sikt få ett levande kulturliv till stånd är stora och stimulerande när det gäller vår korsbefruktande verksamhet inom konst och kultur.

Vi tror att en bred och öppen hållning som här beskrivs på ett positivt sätt skulle berika tillvaron och miljön i Gustavsfors och i kommunen i sin helhet."

Gruppen samlad 22/8 2009 på Gustavsfors herrgård


Georg Suttner

Georg är professor i konst och verksam konstnär sedan 40-talet. Georg har även lett verksamheten på ett antal konsthögskolor samt hållt en mängd konstkurser.

Mejla Georg <> Georgs hemsida


Agneta Ljungberg

Agneta är arkitekt och konstnär.

Mejla Agneta <> Agnetas hemsida


Göran Hermerén

Göran är professor i filosofi och medicinsk etik och konstnär.

Mejla Göran <> Görans hemsida


Ingemar Roman

Ingemar är museiarbetare och konstnär.

Mejla Ingemar <> Ingemars hemsida


Bo Leander

Bosse har varit IT-konsult och är numera konstnär.

Mejla Bosse <> Bosses hemsida