Carbo-Data KB - konsulttjänster i IT-konsten
<<<
Affärsidé Tjänster

Carbo-Datas bidrag till sina kunder är att säkerställa att det uppstår en reell förbättring i verksamheten vid utveckling av IT-stöd.

Målet med Carbo-Datas insats hos kunden är därför att hitta kärnan i verksamheten och dess förändringsmål samt projektets mål för att möta dem. Resultatet blir en vägvisare i form av verksamhetsarkitektur, kärnmodeller och inriktning av utvecklingen.

Medlet för att uppnå målet är att tillämpa etablerade metoder på ett pragmatiskt och kreativt sätt i projekten.

 • Unified Process (RUP m fl) är processen som leder oss iterativt, eller stegvis, fram till den verkliga nyttan
 • Objektorientering är paradigmen, eller synsättet, som hjälper oss att betrakta begreppen i verksamheten
 • UML är det formaliserade ritsättet som vi använder för att beskriva produkten, verksamheten eller systemet
 • Traditionella process- och funktionsmodeller duger ofta utmärkt också
 • Det väsentliga är att man kommer bort från det vardagliga händelsestyrda synsättet eftersom det förleder oss att se dels enbart till begränsade företeelser och dels till hur det fungerar idag istf hur vi vill att det ska fungera
 • Det är både kul, effektivt och kreativt att bygga modellerna tillsammans i grupp!

Carbo-Data erbjuder tjänster som ligger nära organisationen med sina medarbetare och arbetsformer.

 • Modelleringsledning
 • Verksamhetsanalys
 • Stöd till projektledning
 • Mentor och metodstöd
 • Utbildning i RUP, UML och Objektorientering
 • Införande av RUP, UML och Objektorientering
 • Kravhantering
 • Systemanalys

Carbo-Data riktar sig till kunder med administrativ verksamhet. Kunderna är allt ifrån nystartade och små till etablerade och stora. Kunderna verkar inom

 • Stat, landsting och kommun
 • Handel, Telekom och Industri

  Carbo-Data fokuserar på verksamhetsprocesserna

 • Marknadsföring och Försäljning
 • Fakturering, Betalning och Ekonomi
 • Ärendehantering i allmänhet
 • Bo Leander (bo.r.leander@telia.com) bedriver sedan 1990 konsultverksamhet i egen regi genom Carbo-Data.
  Kunder och uppdrag
  2005Kronofogde-myndighetenModelleringsledning avseende indrivningsprocessen
  2004-2005SkatteverketModelleringsledning avseende behörigheter och nya arbetsformer i hela verksamheten
  2004ForaVidareutveckling av Foras utvecklingsprocess
  2003ForaVerksamhetsmodellering och metodstöd
  2002ForaInförande av RUP samt mentor och modelleringsledare för flera personalkategorier
  2000-2003Objektfabriken Lärare i UP, OO och UML hos ett flertal kunder
  2001ObjektfabrikenUtveckling av kurs i Verksamhetsmodellering enligt UP
  2001EricssonMetodstöd i RUP och mentor för projektledare och systemmodellörer
  2000AnotoLedning av workshops i affärsmodellering för ny verksamhet
  2000MintAffärsmodellering av ny e-handelsverksamhet
  2000Atle/RegiLedning av workshops i affärsmodellering för investment
  2000RSVRUP-mentor i ett antal projekt
  2000RFVProjektledning för ärendehantering av utbildningsbidrag
  1999RFVKravhantering enligt RUP kring ärendehantering av utbildningsbidrag
  1999AstrakanLärare i OO med UML
  1998Carbo-DataStudier i UP, OO och UML samt Internet- och databasteknik
  1997-1998Ericsson EHPTProjektledning inom Telecom Billing och Customer Care
  1996-1997TeliaUtveckling och prototyping av affärsprocesser kring billing- och försäljningssystem
  1995TeliaKravspecificering för billingsystem i en Entity-Relationship-modell
  1994TeliaProjektledare för förstudie av försäljningssystem
  1994UlricehamnFörstudie till IT-strategi för kommunen
  1993-1994Älvsborgs länIT-teknikchef på landstinget
  1990-1992TeleverketInförande av ett försäljningssystem för företag vid de lokala kontoren runt om i Sverige
  1987-1990BASFSystemchef samt projektledare för marknadsinformationssystem i en internationell kemikoncerns svenska försäljningsbolag
  1985-1987EllosProjektledare för ett postordersystem
  1978-1984SKFAnalys och design av ett mycket stort system för internationell orderhantering, fakturering och distribution av kul- och rullager
  1975-1978SKFDesign och programmering av system för prognoser, produktdata och produktionshierarkier
  1973-1975SCBProgrammering och testning av stora statistiksystem