Grupp Apikal - GA
Om GA GA ställer ut Medlemmar i GA

GA är en grupp konstnärer som målat för Georg Suttner. Georg var också i många år navet i gruppens verksamhet.

Georg Suttner om Grupp Apikal:

Sedan 1999 har medlemmarna i Grupp Apikal träffats kontinuerligt för gemensamma arbetsperioder i Provence, Lidingö, Stockholm, Gerlesborg, Baldersnäs och Gustafsfors. Först i Lidingöakademiens regi, sedermera under den gemensamma beteckningen Grupp Apikal.

Gruppen och dess enskilda medlemmar har under åren bedrivit en omfattande och uppmärksammad såväl separat- som grupp- och samlingsutställningsverksamhet både i Sverige och internationellt. Konstnärerna i Grupp Apikal utgör ingen homogen samling och har inte bildat skola i den bemärkelsen att uttrycks- och arbetssätt är likartat. Inom gruppen finns en stor bredd med varierande sätt att arbeta och uttrycka sig sprunget ur ett personligt temperament och en individuell hållning till tillvaro, liv och konst. Detta gör denna arbetsgrupp så innehållsrik och mångfasetterad.

Ett har dock konstnärerna i Grupp Apikal gemensamt: tron på vikten av att genom bildens visuella gestaltning kunna levandegöra och förverkliga innehållet.

Stockholm i mars 2009

Georg Suttner

Galleri Apikal >>>
Tidigare utställningar >>>

Agneta Ljungberg >>>

Anette Krantz >>>

Bo Anderson >>>

Bo Leander >>>

Caroline Lindberg >>>

Eva Martinson >>>

Göran Hermerén >>>

Inga Rydén >>>

Ingemar Roman >>>

Iréne Håkansson >>>

Lena Tollstoy >>>

Marianne Brattö >>>

Marjakristina Lindberg >>>

Siv Åsenlund >>>

Sonja Andersson >>>


Kontakter
Caroline Lindberg (gruppen)
Bo Leander (hemsidan)