Bosse Leander

Om Bosse >>>

bo.r.leander@telia.com

KVIRR >>>

KKV-B >>>

Grupp Apikal >>>

Gustavsforsgruppen >>>

Bottnafjorden >>>

IT-konsult >>>

Ledstjärnorna>>>

Ducky Racing >>>


6/4-10/4
Konstvandring


25/6-13/8
Sommarutställning

15/8-14/10
Butiksutställning


20/10-9/11
Entréutställning


25/11-15/12
Biblioteks-
utställning


^ ^^ ^
^ ^^ ^